Tiedote, Jyväskylä 30.12.1999. Julkaisuvapaa klo 7. Julkaistu Karjalan Maassa 7.1.2000 ja Suomenmaassa 11.1.2000.


Avoin kirje Suomen Keskustan jäsenille

Hyvä aatesisar/-veli,

Nyt kun vuosituhat on vaihtumassa, on myös Suomelle ja Suomen Keskustalle avautumassa uusia myönteisiä mahdollisuuksia.

Sosialidemokraatit ovat pitäneet presidentin virkaa hallussaan vuodesta 1982 lähtien. Lisäksi demareilla on ollut myös muutoin pitkään "värisuora" Suomen ulkopolitiikassa: pääministerinä on Paavo Lipponen, ulkoministerinä Tarja Halonen, EU-komissaarina Erkki Liikanen ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana Liisa Jaakonsaari. Tämä räikeä yliedustus on ehdottomasti saatava nyt puretuksi.

Ehdokkaamme Esko Aho onkin nousemassa hyvää vauhtia kohti vaalien voittoa. Hänen valintansa tasapainottaisi merkittävästi opposition ja hallituksen nykyistä voimatasapainoa. Samalla se avaisi myös hyvät mahdollisuudet Suomen Keskustan uudistamistyölle.

Vaikka ajatuksemme vielä liikkuvatkin pitkälti presidentinvaalien ympärillä, meidän ei pidä unohtaa sitä, että olemme ensi kesäkuussa Kuopion puoluekokouksessa toisen tärkeän valinnan edessä. Silloin ratkaisemme puolueemme puheenjohtajakysymyksen lähivuosiksi.

Koska tämä kysymys on nyt nousemassa vaalikentillä ainakin omissa joukoissamme yhä suositummaksi puheenaiheeksi, katson tarpeelliseksi kommentoida sitä tässä muutamilla ajatuksillani.

Lienee selvää, että Esko Ahon seuraaja valitaan niiden henkilöiden joukosta, joiden nimet ovat jo viime aikoina esiintyneet julkisuudessa. Tätä silmällä pitäen onkin mielestäni syytä kiinnittää erityinen huomio siihen, että uusi puheenjohtajamme on viime vuosina vakiintuneen käytännön mukaisesti samalla myös pääministeriehdokkaamme.

Kuten tiedämme, pääministerin asema vahvistuu Suomen poliittisessa järjestelmässä merkittävästi, kun uusi perustuslaki astuu voimaan.

Nämä tosiasiat rajaavat mahdollisten tarjolla olevien henkilöiden edellytyksiä hoitaa puheenjohtajan ja pääministerin tehtäviä EU- ja Emu-Suomessa: valittavan henkilön tulee olla kielitaitoinen ja omata laaja kansainvälinen kokemus, mutta hänen tulee olla myös perillä keskeisistä talous-, sisä-, Eurooppa- ja ulkopolitiikan kysymyksistä.

Koska puolueen johtaminen on nykyisin hyvin eduskuntakeskeistä, tulee valittavalla puheenjohtajallamme olla myös kansanedustajan valtakirja. Ja edelleen, koska eduskunta valitsee uuden perustuslain mukaan pääministerin, on tähän tehtävään ehdolla olevan oltava riittävän yhteistyökykyinen voidakseen tulla valituksi.

Presidentinvaalien ja Kuopion kokouksen jälkeen meillä voi olla vain yksi tavoite: nouseminen takaisin Suomen suurimmaksi puolueeksi ja pääseminen sitä kautta takaisin päähallitusvastuuseen. Tämän vuoksi Kuopiossa tehtävien henkilövalintojen ja poliittisten linjaustemme tulee olla sellaisia, että saavutamme niiden avulla tämän aseman.

Mutta kuten todettua, nyt on presidentinvaalityön aika. Vasta niiden jälkeen tulee puheenjohtaja- ja linjakeskustelu käynnistää todenteolla.

Uuden Vuoden terveisin,

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä