Julkaistu Keskisuomalaisessa 3.11.2000.


Neittaanmäki vastaa vielä

Heikki-Pekka Noronen jatkoi tällä palstalla 31.10. omaa kunnallisvaalianalyysiään epäillen edellisestä kirjoituksestani unohtuneen muutamia faktoja. Omissa Jyväskylän tuloksia koskevissa laskelmissaan Noronen pudotti minut "poikkeuksellisena ehdokkaana" pois, ja väitti sen jälkeen keskustan nuorten alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden saamia äänimääriä surkeiksi.

Norosen väitteet ovat perättömiä.

Tilastot osoittavat selvästi, että nuorten suuri ehdokasmäärä vaikuttaa alentavasti näiden henkilökohtaisiin äänimääriin, mutta lisäävästi ehdokaslistan kokonaisäänimäärään.

Vuoden 1996 kunnallisvaaleissa, jolloin äänestysaktiivisuus Jyväskylässä oli 57,8 %, keskustan 19 nuorta ehdokasta saivat yhteensä 915 ääntä, vuonna 2000 vastaavat luvut olivat 50,8 %, 18 ja 1125. Vuoden 2000 kunnallisvaaleissa keskusta lisäsi Jyväskylässä äänimääräänsä 1060:llä.

Keskustan nuorten ehdokkaiden äänimäärä lisääntyi Jyväskylässä siis 210:llä, joka on 19,8 prosenttia keskustan saavuttamasta kokonaisäänimäärän lisäyksestä, vaikka äänestysaktiivisuus alentui 7:llä prosenttiyksiköllä, ja vaikka oma äänimääräni pysyi lähes samana (-24). Nuorten kokonaisäänimäärän osuus keskustan 5464:stä äänestä on vieläkin suurempi: 20,6 %.

Vertaillaanpa kokoomuksen ja SDP:n vastaavia lukuja. Kokoomuksella oli Jyväskylässä näissä vaaleissa ehdokkaana 16 alle 30-vuotiasta ehdokasta, jotka keräsivät yhteensä 850 ääntä, mikä on 13 % puolueen saamasta 6509:n kokonaisäänimäärästä. SDP:n 10 alle 30-vuotiasta ehdokasta keräsivät puolestaan 1127 ääntä, mikä on 11,2 % puolueen 10092:n kokonaisäänimäärästä.

Näin ollen Norosen tulkinta, jonka mukaan keskustan nuorten ehdokkaiden menestys Jyväskylässä olisi ollut surkea tai että se olisi ollut riippuvainen omasta ehdokkuudestani, ei pidä tilastojen valossa paikkaansa. Nuorten ehdokkaiden tekemä vaalityö, ja äänestäjien viisaat valinnat saivat yhdessä aikaan hyvän tuloksen.

Yhdestä asiasta olen kuitenkin Norosen kanssa samaa mieltä: äänestysmahdollisuuksia on lisättävä. Kirjoitin asiasta tämän lehden puheenvuorot -palstalla jo 24.3.1999. Äänestysmahdollisuuden tuominen internetiin esim. henkilökohtaisen älykortin avulla lisäisi varmasti nuorten äänestysaktiivisuutta tulevissa vaaleissa.

Toimikaamme ennakkoluulottomasti tämän mahdollisuuden aikaansaamiseksi.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä