Tiedote, Jyväskylä 31.1.2004. Julkaisuvapaa klo 12.


Virastojen ohella koulutusta ja tutkimusta maakuntiin

Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin joidenkin valtionhallinnon toimintojen hajasijoittamiseksi Helsingistä maakuntiin. Tavoitteena on jopa 8000 työpaikan sijoittaminen vuoden 2015 loppuun mennessä Helsingin seutukunnan ulkopuolelle. Valtiosihteeri Risto Volasen johtaman alueellistamisen koordinaatioryhmän tulee valmistella esitykset 29.2.2004 mennessä hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmälle.

Ennen aikojaan julkisuuteen vuodetut tiedot siirrettäväksi esitettävistä virastoista ovat herättäneet voimakasta vastustusta yksikköjen johdon ja työtekijöiden taholla. Tämä on ymmärrettävää. Osa siirroista olisikin vaikeasti perusteltavissa niin toimintojen kuin toivottavien alueellisten vaikutusten kannalta. On vaarana, että hajautetulle virastolle ei käytännössä anneta sen tarvitsemia toimintaedellytyksiä. Näin on käynyt muun muassa Jyväskylään sijoitetulle koulutuksen arviointiyksikölle.

Käytännön tasolla virastojen siirrot voivat jäädä vaikuttavuudeltaan vähäisiksi. Niiden sijaan tai lisäksi on olemassa keinoja, jotka on helpompi toteuttaa ja joiden vaikutukset ovat aivan eri luokkaa kuin yksitäisten virastojen toimintojen siirtely. Presidentti Urho Kekkosen alulle panema koulutuksen alueellinen kehittäminen on myöhemmin osoittautunut onnistuneimmaksi aluepolitiikan toimenpiteistä. Virastojen hajasijoituksen rinnalla tulisikin kehittää alueellista yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkkoa.

Opiskelijoiden asuminen on pääkaupunkiseudulla kallista. Muuttoliikkeen aiheuttama asuntopula nostaa hintatasoa entisestään. Myös pääkaupunkiseudun oppilaitosten jokavuotiset uusien opiskelijoiden suuret sisäänottomäärät kärjistävät ongelmaa. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten uusien opiskelijoiden sisäänottomäärien alueellisessa kohdentamisessa piileekin tehokas ratkaisu maamme aluekehityksen tasapainottamiseen.

Ehdotan, että hallitus laatii viisivuotisen toimenpideohjelman, jolla maakuntien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten uusien opiskelijoiden sisäänottomääriä lisätään 5000 opiskelijalla ja vastaava määrä vähennetään pääkaupunkiseudulta.

Tätä kautta pääkaupunkiseudun asuntopula ja sinne suuntautuva voimakas muuttoliike saataisiin hallintaan. Osaamispääoman hajautuminen eri puolille Suomea vahvistaisi myös alueellista tasa-arvoa. Samalla monet innovaatiot saisivat maakuntiin pitkällä aikavälillä tarvitsemiaan tekijöitä.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.