Julkaistu Keskisuomalaisessa 5.6.2002.


Kaupan sijoittumisessa on etsittävä kuntien yhteistyötä

Olemme yhdessä kuuden muun valtuutetun kanssa jättäneet aloitteen automarkettien haittoja koskevasta seudullisesta seminaarista. Mielestämme Jyväskylän tulisi järjestää seminaari ja kutsua sinne lähikuntien valtuutetut.

Seminaarin tarkoituksena on välittää uusinta puolueetonta tutkimustietoa automarkettien haitoista, koska Jyväskylään ja lähiseudulle on tulossa 3-4 uutta keskustan ulkopuolista päivittäistavaroiden kaupan keskittymää. Lisäksi ainakin Savelaan ja Palokkaan aiotaan alle 2000 neliön kaupat, Seppälästä kehitetään vähittäiskaupan amerikkalaistyyppistä keskittymää (ns. retail park) ja entiset marketit laajentavat.

Tämän tyyppisen kaupan rakenteen tuottamat ongelmat tiedetään hyvin, mutta sitä tietoa ei näytä Jyväskylän seudulla liiemmälti liikkuvan. Jos tälle tielle halutaan lähteä, niin olisi hyvä Jyväskylän ja lähikuntien valtuutettujen tietää, millaisia ongelmia silloin valitaan. Ne ratkaisut ovat nimittäin veronmaksajien kannalta kalliita.

On selvää, että jättimäisten kauppojen rakentaminen vaikuttaa taloudellisesti moneen asiaan. Se edellyttää kunnilta ja valtiolta todennäköisesti kymmenien miljoonien eurojen satsauksia teihin ja iäkkäiden ihmisten palveluihin. Se leikkaa tai alentaa liikekiinteistöjen hintaa kaupunkien, kaupunginosien ja taajamien keskustoissa. Se nostaa autottomien eli köyhimpien ostosten hintaa siirtäessään heidät kioskien asiakkaiksi ja pidentää heidän kauppamatkojaan.

Kaavoittamalla vähittäiskaupan keskittymän siirrämme myös keskustojen liikekiinteistöjen omistajien omaisuutta niille, joilla sattuu olemaan maata Seppälässä. Keskustat "näivettyvät", koska ne eivät enää ole kiinnostavia sijoituskohteita. Kaupan sijoittelua kaikkien ostoksilla käyvien kannalta järkevästi, ei vain keskusliikkeiden toivomusten mukaisesti, hankaloittaa kuntien välinen kilpailu. Jos esimerkiksi Jyväskylän maalaiskunta saisi jättikaupan, se näyttäisi voitolta esimerkiksi työpaikkojen määrässä. Samalla se kuitenkin aiheuttaa kunnalle taloudellisia ongelmia ja vähentää työpaikkoja toisaalla.

Emme ole etukäteen halunneet osoittaa, miten kauppojen sijoittelussa pitäisi menetellä. Siihen tarvitaan yhteistyötä yli kuntarajojen ja sellaisia näkemyksiä, jotka ylittävät lyhytnäköisen tappelun työpaikoista ja huomaavat jättikauppojen tuottamat taloudelliset ja sosiaaliset vahingot.

Tämän takia toivomme, että seminaari järjestetään mahdollisimman pian ja tietenkin ennen kuin päätöksiä Seppälästä tai uusista automarketeista tehdään.

JOUNI VAUHKONEN
varavaltuutettu, vihreät
Jyväskylä

PETRI NEITTAANMÄKI
valtuutettu, keskusta, kansanedustaja
Jyväskylä