Julkaistu Esko Ahon vaaliliitteessä Keskisuomalaisessa 2.1.2000.


Mahdollisuus saada Suomeen maakuntien presidentti

Suomen uusi perustuslaki astuu voimaan 1. maaliskuuta 2000 eli samana päivänä, jolloin uusi presidentti aloittaa työnsä.

Vaikka presidentin sisäpoliittisia valtaoikeuksia päätettiinkin uudistuksessa kaventaa, säilyy presidentillä edelleen keskeinen asema Suomen ulko-, turvallisuus- ja Eurooppa-politiikan johtajana. Presidentti toimii näissä kysymyksissä nyt virallisesti "yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa". Käytännössähän näin on menetelty jo pitkään.

Presidentin virka on siis edelleen hyvin merkittävä ja tavoiteltava - siltä paikalta käsin voi vaikuttaa monien asioiden edistämiseen. Presidentti voi esimerkiksi puolustaa Suomen itsenäisyyttä ja liittoutumattomuutta. Maan henkisenä johtajana presidentti voi myös toimia muun muassa alueellisen kehitystasapainon ja maaseudun elinvoimaisuuden edistäjänä.

Nämä asiat ovat meille Suomen itsenäisyydestä ja maakuntien Suomen kehittymisestä huolta kantaville erityisen tärkeitä.

Esko Aho täyttää nämä vaatimukset.

Haastankin teidät kaikki mukaan Esko Ahon vaalityöhön. Me kaikki olemme nyt presidentin tekijöitä, "valitsijamiehiä ja -naisia". Me kaikki voimme omalta osaltamme pyrkiä vaikuttamaan siihen, että lähimmäisemme, ystävämme ja työtoverimme käyttävät tulevissa presidentinvaaleissa äänioikeuttaan viisaasti.

Tätä parempaa mahdollisuutta saada Suomeen maakuntien presidentti meillä ei ole ollut, eikä tule lähivuosina olemaan.

Tätä mahdollisuutta emme saa hukata.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä