Tiedote 3.2.2001. Julkaisuvapaa klo 17.


Ennenaikaiset eduskuntavaalit hyvä vaihtoehto

Päähallituspuolue Sdp:stä on alkanut kuulua viime aikoina voimakasta kritiikkiä pääministeri Paavo Lipposen johtaman hallituksen politiikkaa kohtaan. On hyvä, että nyt myös hallituspuolueissa on huomattu se, minkä oppositio on jo kauan aikaa sitten tuonut esille.

Hallituksen politiikan seurauksena kansalaisten tuloerot ovat kasvaneet, yhteiskuntamme alueellinen ja taloudellinen keskittyminen on kiihtynyt, maaseutu ja maakunnat ovat tyhjentyneet. Ongelmat ovat kärjistyneet myös pääkaupunkiseudulla muuttoliikkeen seurauksena. Tämän suuntainen kehitys ei ole ollut kenenkään suomalaisen etujen mukaista.

Myös hallituksen Eurooppa-politiikka on ollut kansamme tahdon vastaista. Emu-ratkaisu, josta ei järjestetty edes kansanäänestystä, oli virhe, jota Suomi joutuu vielä katumaan, kun Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt taloudellinen lama ulottuu myös euroalueeseen. Muissakin asioissa hallitus on ollut täysin rähmällään Brysseliin päin säilyäkseen EU:n mallioppilaana.

Sen sijaan, että Suomi olisi hakeutunut yhteistyöhön kulttuuriltaan ja taustaltaan samankaltaisten Pohjoismaiden kanssa, se on hakeutunut yhteistyöhön Euroopan suurten maiden, Saksan ja Ranskan, kanssa. Tätä politiikkaa on puolusteltu sillä, että Suomi saisi paremmin läpi omia tavoitteitaan. Tulokset kertovat kuitenkin aivan päinvastaista. Nizzan huippukokouksessa Suomi hävisi lähes kaiken, mitä hävitä voi.

Onneksi myös kansalaiset ovat alkaneet huomata tilanteen. Eri puolilta Suomen kantautuvat tiedot kertovat yhä selkeämmän viestin: hallituksen politiikka on tullut tiensä päähän.

Hallituksen politiikalle on olemassa vaihtoehtoja, jotka on toteutettava. Tuloerojen kasvu, maaseudun ja maakuntien tyhjentyminen voidaan pysäytää. Eurooppa-politiikassa meidän on kyettävä löytämään oma kansallinen linjamme, joka tuo esiin vahvuutemme suomalaisena, omaleimaisena kansakuntana. Muut Pohjoismaat ovat oikea viiteryhmä Suomelle.

Muutoksen aikaansaaminen ei kuitenkaan onnistu ilman uusia eduskuntavaaleja. Pääministeri Paavo Lipponenkin näyttää olevan samalla kannalla. Hänen mielestään on hyvä muistaa, "ettei vaihtoehto tälle hallitukselle ole toisenlainen hallitus tämän eduskunnan pohjalta", "edessä ovat silloin uudet vaalit ja sen jälkeen muodostettava hallitus".

Uskon, että oma puolueeni Suomen Keskusta on valmis ennenaikaisiin vaaleihin. Ne pitäisi järjestää mahdollisimman nopeasti, viimeistään ensi syksynä. Samassa yhteydessä voitaisiin järjestää myös kansanäänestys Suomen jäsenyydestä talous- ja rahaliitto Emussa. Ilman kansanäänestystä Suomen Emu-jäsenyys ei tule koskaan samaan kansalaisten hyväksyntää.

Suomen olisi mielestäni järkevää ainakin lykätä yhteiseen rahaan siirtymistä muutamalla vuodella, kuten muutkin Pohjoismaat ovat päättäneet tehdä. Tämä valinta meidän on mahdollista tehdä niin kauan kuin markat ovat vielä käytössämme.

PETRI NEITTAANMÄKI,
kansanedustaja,
Jyväskylä