Julkaistu


Opiskelijoiden asemaa on parannettava

Mikael Segercrantz (13.1.2003) ja Marko Reponen (27.1.2003) toivat kirjoituksissaan tällä palstalla hyvin esiin opiskelijoiden taloudellisen ahdingon.

Opintotuen suuruuteen liittyvän epäkohdan lisäksi useat opiskelijat ovat pudonneet tuloloukkuun. Opintotuen määrään vaikuttavat nimittäin opiskelijan koko kalenterivuoden veronalaiset tulot sekä toimeentulon turvaamiseen tarkoitetut apurahat.

Nykyjärjestelmässä myös tuettomien kuukausien tulot vaikuttavat opintotuen saantiin. Tästä kärsivät paitsi ne opiskelijat, jotka ovat tehneet töitä samana vuonna kun aloittavat opintonsa, myös ne, jotka valmistuttuaan pääsevät saman vuoden aikana hyväpalkkaisiin tehtäviin.

Niin sanotun vapaan tulon määrää onkin korotettava merkittävästi. Lisäksi aktiivista opiskelua tulee tukea esimerkiksi stipendein. Ne voitaisiin rahoittaa säästyneistä opintotukikuukausista, jolloin niillä voisi maksaa vaikkapa osan opintolainasta takasin.

Lipposen-Niinistön molempien hallitusten asenne opiskelijoita kohtaan on ollut äärimmäisen välinpitämätön.

Lipponen puuttui äskettäin opiskelijoiden tilanteeseen pohtiessaan Suomen korkeita työttömyyslukuja. Hänen viestinsä oli, että päätoimiset opiskelijat tulisi jättää pois työvoimatutkimusten piiristä, jolloin työttömyysastetta saataisiin alennettua 1,7 prosenttiyksikköä. Tällä tempulla voitaisiin Lipposen mukaan todeta työttömyyden puolittuneen vuodesta 1994 vuoteen 2002.

Tähän laskelmaan sisältyy räikeä virhe, sillä jo vuoden 1994 työttömyystilastoissa oli mukana päätoimisia opiskelijoita.

Tulevan eduskunnan pitää korjata opiskelijoiden asema kokonaisuudessaan.

Esitin eduskunnassa jo vuoden 2003 talousarviokäsittelyn yhteydessä Lauri Oinosen kannattamana opetusministeriön hallinnonalalle kolmea muutosta, joilla olisi parannettu opiskelijoiden taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa. Esitykset koskivat lisämäärärahaa, joka olisi mahdollistanut 1) noin 39 euron kuukausittaisen tasokorotuksen opintorahaan, 2) opiskelijoiden asumislisän ympärivuotistamisen sekä 3) opiskelijoiden ateriatuen korottamisen 0,23 eurolla/ateria.

Kaikki esitykset kaatuivat suoritetuissa äänestyksissä. Erityisen merkityksellistä oli, ettei yksikään useissa eri yhteyksissä nuorten ja opiskelijoiden aseman parantamisen puolesta puhuneista hallituspuolueiden nuorista kansanedustajista äänestänyt edellä mainittujen esitysten puolesta.

Edellä mainitut tavoitteet on kirjattava keväällä muodostettavan uuden hallituksen ohjelmaan.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.