Julkaistu Sisä-Suomen Lehdessä 7.3.2006.


Biopolttoaineissa on tulevaisuus

Maailman energiapoliittinen tilanne on elänyt voimakkaan muutoksen kourissa viime aikoina. Energiahuollon toimivuus on joutunut tiukemman tarkastelun alle, kun siinä on ilmennyt monia epävarmuustekijöitä. Öljyn tuotantoa ovat heilauttaneet niin luonnonilmiöt kuin myös epävarma poliittinen tilanne keskeisillä öljyntuotantoalueilla.

Suomi on allekirjoittanut kansainvälisen ilmastosopimuksen, jossa sitoudutaan vähentämään hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöjä. Sopimuksen mukaisesti Suomen pitäisi alentaa päästöjään tämän vuosikymmenen loppuun mennessä vuoden 1990 tasolle. Tämä merkitsee fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä ja uusiutuvien energiavarojen hyödyntämistä niin teollisuudessa, liikenteessä kuin lämmityksessäkin.

Mutta moniko rohkenee edes ajatella tilannetta, jossa Suomessa ajettaisiin autoilla, jotka kulkevat kotimaisista raaka-aineista valmistetuilla polttoaineilla? Nykyisiin öljypohjaisiin autoihin verrattuna ne olisivat lähes saasteettomia. Uskallan väittää että kotimaisten biopolttoaineiden ansiosta maakuntien Suomi saisi aivan uudenlaisen piristysruiskeen, kun maaseutu toimisi polttonesteiden raaka-aineen ja itse polttonesteidenkin tuottajana.

Suomi saisi monta uutta pienimuotoista "Nokiaa" biopolttoaineita valmistavan teknologian yhtiöistä, sillä käynnistymässä on nyt maailmanlaajuinen biobuumi. Irtautuminen öljystä on vielä jossakin hamassa tulevaisuudessa, mutta samalla meidän on muistettava se tosiasia, että jo viiden vuoden kuluttua vuonna 2010 Suomenkin liikennepolttoaineista lähes 6 prosenttia pitäisi olla biologisia. Näin sanotaan EU:n direktiivissa, ja jos vanhat merkit pitävät paikkansa niin Suomi kyllä noudattaa uskollisesti sitä.

Tosin on myös tunnustettava, että kehitys ei ole ollut aivan niin myönteistä mitä sen olisi suonut olevan. Viime vuonna biopolttoaineita piti olla liikenteessä 2 prosenttia, mutta Suomen taso on jäänyt aivan ensiaskeleiden tasolle 0,01 prosenttiin. Valtion teknillinen tutkimuskeskus on tutkinut, että Suomessa olisi mahdollista tuottaa kaikista liikenteessä käytettävistä polttonesteistä 3 prosenttia kotimaisella raaka-aineella vuonna 2010. Rohkeimmat arviot biopolttoaineiden osuudesta uusilla, vielä kehittyvillä tekniikoilla ovat liikkuneet 10 prosentin tasolla.

144 kansanedustajaa jätti viime viikolla lakialoitteen biopolttoaineiden valmisteveron poistamisesta. Suomi voi EU:n jäsenvaltiona soveltaa omassa lainsäädännössään nollaverotusta biopolttoaineille siitä huolimatta, että muista raaka-ainelähteistä tuotettuja polttoaineita verotetaan. Yhtenä lakialoitteen allekirjoittajana on helppo yhtyä niihin vaatimuksiin, että kotimaista omavaraisuutta lisätään energiatuotantoon. Nyt on tehtävä nopeita päätöksiä biopolttoaineiden käytön lisäämiseksi.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.