Tiedote, Helsinki 3.5.2006. Julkaisuvapaa.


Sisä-Suomen sairaalan toiminta on turvattava

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus käynnisti vuonna 2005 aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelmahankkeen "Psykiatrisen hoidon tavoitemalli 2010". Siinä tarkastellaan muun muassa psykiatristen sairaansijojen vähentämisen kohdentamista ja avohoidon tehostamista.

Sairaanhoitopiirin psykiatrinen toimialue on linjannut, että tavoitteena on jatkaa kahden psykiatrisen sairaalan ja yleissairaalapsykiatrian vuodenosaston toimintaa. Linjauksessa lähdetään siitä, että Sisä-Suomen sairaalan toiminta lakkautettaisiin vuoteen 2010 mennessä.

Sisä-Suomen sairaala on tunnustettu erinomaisena hoitoyksikkönä. Se tarjoaa laadukkaita psykiatrisia laitoshoitopalveluja. Sairaala on ollut edelläkävijä aikuispsykiatrian kehitystyössä. Sisä-Suomen sairaalassa on Keski-Suomen ainoa portaittaisesti etenevä kuntouttava hoitomalli vaikeiden mielisairauksien hoitoon.

Psykiatristen sairaaloiden taloudellista toimintatapaa tarkasteltaessa Sisä-Suomen sairaala osoittautuu ylivertaiseksi verratessa vastaavaan toimintaan, kun mittareina on hoidetun potilaan, hoitojakson tai hoitovuorokauden keskimääräinen hinta.

Sisä-Suomen sairaalalla on kaikki toimintaedellytykset ja -ominaisuudet. Näitä ovat keskeinen maantieteellinen sijainti, loistavat tilat ja hoitoympäristö sekä sisällöllisesti laadukas ja monipuolinen, nykyaikainen ja tuloksiltaan erinomainen hoito. Henkilöstä on motivoitunutta ja ammattitaitoista.

Suolahden kehittämistyön yksi painopiste- ja erikoistumisalue on hyvinvointiosaaminen. Se on merkittävä osa ja vahvuus koko verkostokaupunkialueen kehitystyössä.

Mielestämme Sisä-Suomen sairaalan tulee voida jatkaa psykiatrisena sairaalana nykyisillä erityisosaamisalueillaan: psykogeriatria, päihdepsykiatria, kriminalipotilaiden hoito ja kuntouttava portaittainen psykiatrinen hoito. Sillä on myös edellytykset keskittyä uusiin erityisosaamista vaativiin osa-alueisiin, kuten oikeuspsykiatriseen vuodeosasto- ja poliklinikkatoimintaan, ja se voi tarjota tilat lasten- ja nuorten psykiatrista vuodeosastotoimintaa varten.

Keski-Suomen kansanedustajat eivät kannata Sisä-Suomen sairaalan alasajoa. Kansanedustajat edellyttävät, että perustelut sairaalatoiminnan lopettamiselle arvioidaan uudelleen.

KESKI-SUOMEN KANSANEDUSTAJAT

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.