Julkaistu Keskustan Keski-Suomen piirin jäsenlehdessä 1/1996 huhtikuussa 1996.


Menestyminen on itsestämme kiinni

Keski-Suomi sijaitsee keskellä elinvoimaisinta Suomea. Sen väestö edustaa noin viittä prosenttia Suomen kansasta. Keski-Suomen tulevaisuuden ratkaisee hyvin pitkälle sen oma toimeliaisuus ja yrittämisen halu.

Keski-Suomi rakentaa tulevaisuutensa toimivien seutujen, kehittyvän yritystoiminnan ja elinkelpoisten kuntien varaan. Päämääränä on tukea yritysten toiminnan edellytyksiä ja vaikuttaa siihen, että maakunnan väestölle luodaan hyvät elämisen ja toimimisen mahdollisuudet. Tavoitteet ja toimintamuodot on kirjattu koko maakunnan kattavaan toimenpideohjelmaan.

Keski-Suomen menestyminen on sen yritysten ja asukkaiden menestymistä.

Teollisuus on Keski-Suomen kehityksen moottori, jonka polttoaineena toimivat maakunnan metsät. Suurteollisuuden aloja ovat massan ja paperinvalmistus sekä koneiden ja laitteiden valmistus. Keski-Suomessa toimiva pieni ja keskisuuri teollisuus on tärkeä työllistäjä ja muutenkin merkittävä koko maakunnan hyvinvoinnin kannalta.

Yrittäjyyttä on Keski-Suomessa runsaasti. Keskeinen kysymys on, millä keinoin alueellisessa kehittämisessä voidaan edistää yrittäjyyden realisoitumista. Yksilöitä on kannustettava luovuuteen ja itsensä toteuttamiseen, maakunnallista ja paikallista identiteettiä on vahvistettava. Myös mahdollisuuksia maakunnan ja seudun puolesta työskentelyyn tilanteissa, jossa palkkatyötä ei ole alueella tarjolla, on lisättävä.

Uusi aluepoliittinen lainsäädäntö ja valtionosuuksien uudistukset edellyttävät entistä enemmän kunnallisilta päätöksentekijöiltä. Kunnanvaltuutettujen käsissä on entistä enemmän se, millainen koululaitos kunnassa on, millaiset sosiaalipalvelut ovat ja miten yrittäjyyteen suhtaudutaan. Luonnollisesti taloudelliset seikat ovat lyhyellä tähtäimellä vaikuttamassa päätöksentekoon. Tästä huolimatta ydintoiminnoista kuten koulutuksesta, kuntalaisten tasa-arvoisuudesta ja yrittäjyyden perusedellytyksistä ei tule tinkiä. Kunnat, jotka näistä asioista tinkivät, ovat häviäjiä. Tappiot lasketaan työttöminä ja kunnasta muuttaneina yrityksinä ja yksittäisinä henkilöinä. Panostajat ovat voittajia.

Ensi syksyn kunnallisvaaleilla on entistä suurempi merkitys kuntalaisten jokapäiväiseen elämään ja kunnan kehittämiseen. Kunnanvaltuutetuiksi kaivataan henkilöitä, jotka ymmärtävät ja tuntevat laaja-alaisesti yhteiskunnan kehittämisen tarpeita. Aatteellinen pohja tulee olla vankka. On myös tärkeää, että päätöksentekijöiksi valittaisiin eri ikäisiä ja eri tehtävissä yhteiskunnassa toimivia henkilöitä. Tulevissa vaaleissa kysymys on siitä, millaisista lähtökohdista ja arvomaailmoista kuntia lähdetään kehittämään.

PETRI NEITTAANMÄKI
yht. yo, Jyväskylä


Palautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: petrin@jyu.fi