Julkaistu Keskisuomalaisessa 6.5.2006.


Malttia energiakeskusteluun

Keskisuomalaisen pääkirjoitus 29.4. käsitteli Jyväskylän voimalaitosratkaisua. Kirjoituksen lopussa todettiin muutamien kansanedustajien "liputtavan Fortumia", ja kehotettiin laittamaan eduskuntavaalien lähestyminen merkille "hyvin monimielisessä tarkoituksessa".

Emme ymmärrä, mihin väite Fortumin puolesta liputtamisesta perustuu.

Tähän mennessä olemme ottaneet kantaa vasta voimalaitoksen sijaintipaikkaan valtuuston kokouksessa 28.11.2005. Emme kannattaneet uuden voimalaitoksen sijoittamista Keljonlahdelle. Lisäksi olemme allekirjoittaneet 6.3. Jyväskylän kaupunginvaltuuston enemmistön mukana aloitteen "Jyväskylän voimalaitosratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen".

Aloitteessa edellytettiin, että Rauhalahti II:n rakentamiskustannuksista laaditaan puolueeton, Keljonlahti-vaihtoehdon kanssa vertailukelpoinen laskelma, joka esitellään Jyväskylän kaupunginvaltuustolle ennen varsinaisen investointi- ja rakentamispäätöksen tekemistä.

Laskelman tulisi suorittaa puolueeton taho, joka sopisi laskelmien lähtötiedot ja oletukset Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n osakkaiden kanssa, varmistaen, että oletukset tulevaisuuden sähkön ja päästöoikeuksien hinnoista ovat yhtenevät. Laskelmaan tulisi sisältyä kokonaiskustannukset, esimerkiksi mitä Kankaan höyryntuotannon ratkaisu maksaa, ja mitkä ovat infrastruktuurin kokonaiskustannukset molemmissa sijaintipaikkatapauksissa.

Tähän mennessä tällaista laskelmaa ei ole esitelty.

Pääkirjoituksessa kannettiin myös aiheellisesti huolta maakunnan työllisyydestä, ja viitattiin erityisesti Karstulan seutuun, jossa on paljon nostettavaa turvetta. Tämä oli kuitenkin kytketty asiayhteyteen, johon se ei kuulu. Puu ja turve tulevat olemaan uuden voimalaitoksen pääpolttoaineet, tulipa voimalaitos sijaitsemaan missä päin Jyväskylää tahansa.

Jyväskylän voimalaitosratkaisussa on kysymys kaikkien aikojen suurimmasta investoinnista, jossa Jyväskylän kaupunki on omistamansa yhtiön kautta osallisena. Investoinnin maksavat viime kädessä tavalliset kaupunkilaiset ja yrittäjät. Tämän vuoksi emme ole voineet kaupunginvaltuutettuina väistää vastuutamme asian kokonaisvaltaiselta selvittämiseltä.

Pääkirjoituksessa esitetyn vihjailun toimintamme motiiveista jätämme lukijoiden valistuneeseen arviointiin.

Kansanedustajat:

MATTI KANGAS
REIJO LAITINEN
PETRI NEITTAANMÄKI
KALEVI OLIN
AILA PALONIEMI
AHTI VIELMA

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.