Julkaistu Keskisuomalaisessa 7.6.2006.


Leimakirveet heiluvat Jyväskylässä

Jyväskylän Energian entinen työntekijä, sähköteknikko Aarre Päri kirjoitti puheenvuorot-palstalla 5.6.2006 otsikolla "Poliitikot sekoilevat". Päri kirjoitti muun muassa seuraavaa:

"Kylällä on laajasti ihmetelty, mikä on ajanut kansanedustajat äärivasemmalta äärioikealle ajamaan näin voimakkaasti pörssiyhtiö Fortumin etua? Syyksi on epäilty, että kansanedustajat saavat Fortumilta ja sen sisaryrityksiltä vaalitukea, jota ei kansanedustajien eikä yritysten tarvitse ilmoittaa määrättyyn rahamäärään asti."

Omalta osaltani vakuutan, että en ole saanut Fortumilta senttiäkään vaalitukea, enkä ole sitä myöskään pyytänyt. Päri on siten esittänyt kansanedustajia koskevan valheellisen vihjauksen joukkotiedotusvälinettä käyttämällä. On hyvä selvittää, voiko hän Suomen lain mukaan näin menetellä ilman seuraamuksia.

Myös Jyväskylän Energian toimitusjohtaja Juha Lappalainen moitti 29.5. ilmestyneessä yhtiön asiakaslehdessä kansanedustajia siitä, että olemme moittineet Jyväskylän Energian käyttämien "asiantuntijoitten laskelmia ala-arvoisiksi" ja "vaatineet selvitysten tekemistä uudelleen - täsmälleen Fortumin tavoin". Lappalainen myös vaati, että "nämä henkilöt viivyttelemättä nimeäisivät väittämänsä virheet".

Lappalaisen tulkinta kansanedustajien roolista ja käsitys enemmistöstä on hieman erikoinen, sillä nimenomaan enemmistö kaupunginvaltuutetuista on allekirjoittanut 6.3. jättämäni aloitteen "Jyväskylän voimalaitosratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen". Aloite jäi kaupunginvaltuuston kokouksessa 5.6. vielä keskustelun jälkeen pöydälle, kun Jyväskylän Energian siihen valmistelema vastaus ei tyydyttänyt kaikkia valtuutettuja.

Miksi sitten peräänkuulutan yhä Enpriman ja Electrowatt-Ekokonon esittelemien laskelmien lisäksi puolueetonta selvitystä? Koko ongelman ydin on ollut koko ajan siinä, ettei laskelmaa Rauhalahti-vaihtoehdosta ole kertaakaan esitelty valtuustolle siinä muodossa kuin Fortum on esittänyt sen toteutettavaksi (ensin tehostetaan energiankäyttöä savukaasujen lämmön talteenotolla, sitten rakennetaan mahdollinen jätekattila ja vasta sen jälkeen uusi voimalaitos).

Aloitteessani nimenomaan edellytettiin, että Rauhalahti-vaihtoehdosta laaditaan Keljonlahti-vaihtoehdon kanssa vertailukelpoinen laskelma ennen varsinaisen investointi- ja rakentamispäätöksen tuomista kaupunginvaltuustoon. Laskelmien lähtötiedot ja oletukset, jotka ovat aivan keskeisiä lopputulosta ajatellen, sovittaisiin Jyväskylän Energiatuotanto Oy:n osakkaiden kanssa. Samalla tulisi varmistaa, että oletukset tulevaisuuden sähkön ja päästöoikeuksien hinnoista ovat yhtenevät. Tähän asti tehtyihin laskelmiin lähtötiedot on antanut Jyväskylän Energia tai ne on kerätty yksittäisistä esityksistä ja julkisista lähteistä.

Jos Keljonlahden voimalaitoshanke kerran on niin kannattava kuin sen kannattajat väittävät, miksi he vastustavat aidosti puolueettoman laskelman tekemistä? Eikö tällaisen laskelman esitteleminen pikemminkin vahvistaisi hankkeen uskottavuutta ja hälventäisi valtuutettujen ja kaupunkilaisten sitä kohtaan tuntemaa epäluuloa?

Kestävällä pohjalla oleva päätöksenteko voi perustua vain tosiasioihin. Niitä peräänkuulutan edelleen, leimakirveiden heiluttajista huolimatta.

PETRI NEITTAANMÄKI
kaupunginvaltuutettu (kesk.)
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.