Tiedote, Helsinki 7.10.2004. Julkaistu Keskisuomalaisessa 13.10.2004.


MTV vääristelee valtuustopoissaoloja

MTV:n uutiset on selvittänyt kaikkien kunnallispolitiikkaan osallistuvien kansanedustajien aktiivisuuden 1.4.2003-1.9.2004. Keskisuomalainen uutisoi asiasta 8.10.2004. Selvityksen mukaan kansanedustajilla jäi väliin keskimäärin 29 % kokouksista. Allekirjoittaneen osalta MTV oli saanut poissaoloprosentiksi peräti 50. Tulos on virheellinen.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto kokoontui MTV:n tutkimuksen ajankohtana 16 kertaa. Osallistuin kokouksiin yhdeksän kertaa, joten oikea poissaoloprosenttini selvityksen ajalta on 44. Koko kuluneella valtuustokaudella 1.1.2001-4.10.2004 Jyväskylän kaupunginvaltuustolla on ollut kaikkiaan 43 kokousta, joista olen osallistunut 30:een. Poissaoloprosenttini koko valtuustokaudelta on siten 30,2.

Edellä mainitut tiedot on tarkastettavissa Jyväskylän kaupungin internet-sivuilta: http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/valtuusto/ (Esityslistat ja pöytäkirjat).

Lupauduin asiaa koskevaan haastatteluun, koska 45 minuuttia -ohjelman toimittaja Hanna Ruokangas sanoi kysyvänsä perustelujani, miksi asetun jälleen ehdolle kunnallisvaaleissa. Perustelin halukkuuttani sillä, että kansanedustajan työn kannalta on äärimmäisen tärkeää tietää ja kokea, miten hallituksen ja eduskunnan päätökset vaikuttavat kuntien mahdollisuuksiin huolehtia kuntalaisia koskettavista asioista, ja millaisiksi kuntalaisten elinolot ja asumisympäristö siten muodostuvat. Sanoin lisäksi mielipiteenäni, että kansanedustajien tulee olla mukana kaikilla niillä foorumeilla, joissa voi vaikuttaa oman kotikuntansa tai maakuntansa asioiden edistämiseen. Yhtäkään näistä perusteluista ei ohjelmassa esitetty.

Toimittaja väitti, ettei poissaoloihini valtuustosta ole viimeisen puolentoista vuoden aikana ollut eduskuntatyön asettamaa estettä kuin kerran. Tämä ei pitänyt paikkaansa, mutta sai minut kommentoimaan muistinvaraisesti, että olin jättänyt tänä vuonna osallistumasta kolmeen valtuuston kokoukseen sen vuoksi, että koin itseni jääviksi, koska isäni oli antanut suostumuksensa Jyväskylän kaupunginjohtajan virkaan keväällä 2004. Tosiasiassa asiaa käsiteltiin vain 31.5.2004, mutta sitä oli tarkoitus käsitellä jo 17.5.2004, jolloin olin virkamatkalla. 5.4.2004 kokouksessa, joka ajoittui eduskunnan pääsiäislomaviikolle, oli esillä vain kaupunginjohtajan tehtävien tilapäinen hoitaminen.

Toimittaja tarttuikin tähän "muistamattomuuteeni" ja antoi kuvan, että pyrin kaunistelemaan poissaolojeni syitä. Tähän minulla ei ole ollut, eikä ole, mitään tarvetta. Aavistin jutun sensaatiohakuisuuden ja lähetinkin toimittajalle sähköpostilla 5.10.2004 tiedot kaikkien poissaolojeni syistä kuluneelta valtuustokaudelta, ettei 6.10.2004 esitettävään ohjelmaan jäisi puolin tai toisin virheellisiä kommentteja.

Kalenteristani löytyneiden tietojen mukaan olin estynyt osallistumasta MTV:n tutkimuksen ajankohtana neljään kokoukseen eduskuntatyöhön liittyvän esteen vuoksi: 14.4.2003 olin Helsingissä, jolloin päätettiin keskustan osallistumisesta hallitusyhteistyöhön, 8.12.2003 olin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) vaalitarkkailijana Venäjän duuman vaaleissa, 17.5.2004 olin ulkoasiainvaliokunnan virkamatkalla ja 21.6.2004 eduskunnan täysistunnossa.

Toimittaja kuittasi sähköpostin vastaanotetuksi samana päivänä, muttei kommentoinut asiaa mitenkään, eikä muuttanut ilmeisesti jo tekemäänsä juttua tosiasioiden mukaiseksi.

On törkeää, että meitä kansanedustajia pyritään mustamaalaamaan esittelemällä näin vaalien alla virheellisiä tilastoja ja jättämällä kertomatta poissaolojen todelliset syyt, vaikka ne ovat olleet käytettävissä. Valitettavasti sensaatiohakuinen roskajournalismi on nopeasti yleistymässä.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
kaupunginvaltuutettu,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.