Julkaistu Keskisuomalaisessa 9.1.2007 ja Suur-Jyväskylän Lehdessä 10.1.2007.


Jyväskylän Energia ryövää asiakkaitaan

Keskisuomalainen on palvellut viime aikoina kiitettävästi kuluttajia julkaisemalla 29.12.2006 vertailututkimuksen veden ja jäteveden hinnoista eri puolilla Suomea. Lisäksi pääkirjoituksessa 7.1. tuomittiin aivan oikein Jyväskylässä harjoitettu hinnoittelupolitiikka.

Jyväskylän Energia on nostanut toistuvasti veden ja jäteveden hintaa sen jälkeen, kun Jyväskylän Vesi myytiin sille raskaaseen ylihintaan. Kaupunki omistaa 100 prosenttisesti Jyväskylän Energian, jolle se lainasi samassa yhteydessä rahaa kovalla korolla, jotta yhtiö kykeni suoriutumaan vaaditusta kauppahinnasta. Nyt kiskurikorkoa ja lainaa maksatetaan takaisin tavallisilla kuluttajilla ja yrityksillä piiloverotuksen muodossa kohoavina veden, sähkön ja lämmön hintoina.

Kirjoitin samasta asiasta Suur-Jyväskylän Lehdessä jo 17.5.2006, jossa käsittelin laajemmin Jyväskylän energiaratkaisuja.

Jyväskylän kaupungin politiikka on muuttunut viime vuosina röyhkeäksi monopoliaseman hyväksikäytöksi. Kuluttajat voivat kilpailuttaa nykyisin perussähkön, mutta eivät veden hankintaa, eivätkä käytännössä kaukolämpöäkään, kun ovat kerran liittymän ottaneet.

Jyväskylän Energian hinnoittelussa tulisi käymään täsmälleen samalla tavalla kaukolämmön osalta, jos Keljonlahdelle kaavailtu suurvoimala toteutetaan. Epätarkoituksenmukaisen ylikapasiteetin rakentaminen on kallista. On arvioitu, että lämmöntuotannon kustannukset nousisivat merkittävästi nykyisestä, mutta tästähän ei monopoliasemassa olevan toimijan tarvitse välittää. Jopa 250 miljoonan euron jätti-investointi maksatettaisiin takaisin jälleen kerran kuluttajilla.

Jyväskylän Energian hallitus on delegoinut hintojen nostamisesta päättämisen toimitusjohtajalleen välttääkseen itse vastuunkannon hinnankorotuspäätöksistä. On hyvä muistuttaa, että se voi myös siirtää tuon päätösvallan takaisin itselleen ja korjata kohtuuttomia ratkaisuja. Niin tuskin tulee kuitenkaan tapahtumaan, joten valtiovallan on puututtava veden hinnoitteluun samalla tavalla kuin aiemmin puututtiin energiayhtiöiden siirtoverkkojen ylihinnoitteluun, kuten pääkirjoituksessa todettiin. Monopoliasemassa olevien tahojen piiloverotusta ei tule sallia missään muodossa.

Olen edellyttänyt lisäksi puolueettomia vertailevia laskelmia Jyväskylän seudun lämmöntuotannon vaihtoehdoista. Niitä ei ole suostuttu tekemään. Nähtäväksi jää, mikä on kaupunginvaltuustolle 30.10.2006 jättämäni savukaasupesurin rakentamista Rauhalahteen koskevan aloitteeni kohtalo. Sen on allekirjoittanut yli 20 kaupunginvaltuutettua. Jopa kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen on ihmetellyt, miksi Jyväskylästä ei ole kuulunut tukihakemusta hankkeen toteuttamiseksi. Hänen ministerikaudellaan vastaavia hankkeita on tuettu eri puolilla maata. Savukaasupesurilla voitaisiin tuottaa enemmän energiaa nykyisessä voimalaitoksessa ympäristöä säästäen, mutta tämä ei tunnu sopivan Keljonlahti-vaihtoehtoa härkäpäisesti ajavien pirtaan.

Toivon, että edes julkisuuteen saatettaisiin arviot kaukolämmön kuluttajahinnoista eri tuotantovaihtoehdoissa. Vastaukset tulisi kerätä sekä Jyväskylän Energialta, Fortumilta että Vattenfallilta. Liikesalaisuuden verhon taakse piiloutuminen ei ole kestävä perustelu miltään taholta, sillä kysymys on meidän asiakkaiden rahoista.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.