Puhe Suomen Puolesta ry:n tiedotustilaisuudessa Helsingissä 7.5.1999.


Euroopan parlamentin vaaleihin

Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat,

Tämän tiedotustilaisuuden on kutsunut koolle Suomen Puolesta ry. Yhdistys perustettiin joulukuussa 1992 alunperin huolehtimaan Paavo Väyrysen presidentinvaalikampanjasta vuoden 1994 vaaleissa. Sittemmin yhdistys on toiminut Väyrysen tukiryhmänä vuoden 1996 eurovaaleissa ja tämän kevään eduskuntavaaleissa.

Yhdistyksellä on ollut myös muuta toimintaa. Se on muun muassa vastannut kaikki Suomen maakunnat kattaneen Eurooppalainen Suomi 2000 -koulutustapahtumien sarjan toteuttamisesta talvella 97-98 ja Pohjantähti -nimisen aikakauslehden julkaisemisesta.

Yhdistyksen tarkoituksena on sen sääntöjen mukaan "edistää ulkopoliittista ajattelua, Suomen itsenäisyyttä ja hyvinvointia sekä kansanvaltaista kehitystä Suomessa". Yhdistys voi myös "kannattaa sellaisia henkilöitä jotka toimivat erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tarkoituksen hyväksi". Näistä syistä olemme jälleen liikkeellä.

Nyt olemme valmistautumassa Euroopan parlamentin vaaleihin, joissa nousevat esille keskeiset ulko-, turvallisuus- ja Eurooppa-politiikan kysymykset. Ne ovat polttavan ajankohtaisia kaikkialla Euroopassa.

Näissä vaaleissa ratkaistaan Suomen tulevaisuuden suunta. Peruskysymys on se, säilyttääkö Suomi jäljellä olevan itsenäisyytensä, vai sulaudummeko osavaltioksi yhä tiivistyvään EU-liittovaltioon. Edessä ovat siis linjavaalit - puolueiden ja ehdokkaiden välillä on eroja. Kansalaisten kannalta on tärkeää, että nämä erot tuodaan myös avoimesti esille.

Euroopan parlamentin vaaleissa Suomen Puolesta ry työskentelee sen puolesta, että valtiotieteen tohtori Paavo Väyrynen tulisi valituksi jälleen maan suurimmalla äänimäärällä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Väyrynen käynnistää huomenna koko Suomen kattavan ja lähes 200 tilaisuutta käsittävän vaalikampanjan.

Eurovaalien tuloksen perusteella voidaan arvioida, mitä suomalaiset ajattelevat politiikan keskeisistä kysymyksistä. Ehdokkaiden mielipiteet punnitaan kansan mielipiteen vaa'alla.

Näinä aikoina kansalaisten mielipiteitä selvitetään myös erilaisten tutkimusten ja kyselyjen avulla. Esimerkiksi MTV3 on järjestänyt äskettäin keskustan puolue-elimissä mukana oleville kyselyn, jossa on pyydetty kannanottoja muun muassa keskustan oppositiopolitiikkaan ja henkilökysymyksiin.

Suomen Puolesta ry järjestää kaikille Väyrysen vaalitilaisuuksiin osallistuville mahdollisuuden vastata kyselyyn, johon on poimittu muutamia MTV3:n laatimia kysymyksiä. Näin pyrimme kartoittamaan laajemmin keskustan jäsenten ja kannattajien mielipiteitä.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä