Tiedote, Reykjavik 8.11.2000. Julkaisuvapaa klo 12.


Tuomiojan näkemykset kummastuttavat

Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja ehdotti eilen, että Pohjoismaiden neuvosto luopuisi yrittämästä koordinoida Pohjoismaiden Eurooppa-politiikkaa. Tuomiojan mielestä koordinoinnin tulisi tapahtua siellä, missä siitä kannetaan myös poliittinen vastuu eli kansallisten parlamenttien Eurooppa-valiokunnissa sekä ministeritasolla.

Tuomioja valitsi kannanotolleen oudon foorumin. Pohjoismaiden neuvoston tulevaisuudesta on keskusteltu paljon. Neuvostossa ei nykyisinkään keskustella riittävästi suurista linjakysymyksistä. Tuomiojan esittämä malli heikentäisi neuvoston asemaa ja toimintaedellytyksiä entisestään, ja kuihduttaisi sen toiminnan näpertelyksi.

Tuomiojan kannanotto näyttäytyy väistämättä siinä valossa, ettei Suomen hallitus halua keskustella Eurooppa-politiikasta pohjoismaisella tasolla. Ilmeisesti ulkoministerikin kokee Suomen irtaantumisen muiden Pohjoismaiden Eurooppa-politiikasta kiusallisena. Jos Suomi olisi valinnut Tuomiojan omienkin aiempien toivomusten mukaisesti esimerkiksi Emu-ratkaisussaan saman pidättyväisen linjan, jolle Tanska ja Ruotsi päätyivät, olisi pohjoismaisella yhteistyöllä nyt paremmat edellytykset.

Seuraava koetinkivi pohjoismaiselle yhteistyölle syntyy joulukuussa Nizzassa järjestettävässä huippukokouksessa. Sen jälkeen Euroopan unioniin kuuluvat Pohjoismaat joutuvat todennäköisesti piakkoin ratkaisemaan suhtautumisensa EU:n liittovaltioytimeen, joka tulee rakentumaan puolustusyhteistyön ympärille.

Pohjoismaiden tulisi sopia, että ne etenevät tässä asiassa yhteisessä rintamassa. Suomen poikkeaminen vielä tässäkin asiassa muiden Pohjoismaiden ratkaisuista olisi kuolinisku pohjoismaiselle yhteistyölle, ja Pohjoismaiden neuvostolle.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja
Jyväskylä