Tiedote, Jyväskylä 8.9.2004. Julkaisuvapaa klo 20.


Stasi-listat KRP:n tutkittavaksi

Poliisiylijohtaja Reijo Naulapää esitti 8.9.2004 Aamulehdelle antamassaan haastattelussa painavaa arvostelua Suojelupoliisin toimintaa kohtaan. Suojelupoliisin uskottavuus onkin vakavasti vahingoittunut sekä professori Alpo Rusiin kohdistuneen esitutkinnan yhteydessä että nyt tuoreessa teleurkintaepäilyssä.

Naulapään esille nostamat seikat puoltavat uuden, perusteellisen selvityksen valmistamista Suojelupoliisin hallussa olevien henkilörekisterien, ns. Stasi- listojen, käytöstä ja niiden sisältämien nimien yhteydessä tehdyistä tutkintatoimenpiteistä tai ratkaisuista, joiden perusteella mitään tutkintaa ei ole tehty. Tällaisesta ratkaisusta tarjoaa esimerkin ns. Tiitisen listan käsittely vuodelta 1990.

Oikeusvaltiossa lain on oltava kaikille sama. Keskustelua Suojelupoliisin hallussa olevien Stasi-listojen merkityksestä nimenomaan tasavertaisuusnäkökulmasta ei voida lopettaa ennen kuin on voitu luotettavasti läpivalaista Suojelupolisin toiminta kaikkien sen hallussa olevien asiakirjojen osalta.

Esitänkin, että keskusrikospoliisi ottaisi tehtäväkseen myös näiden kysymysten perusteellisen selvittämisen. Tällainen selvitys voitaisin tehdä myös laajemman Suojelupoliisin toimintaa koskevan selvityksen yhteydessä, jollainen tehtiin Ruotsissa jokin aika sitten.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä

Lähetä palautetta kirjoitukseen täältä.