Julkaistu Karjalan Maassa, Keskisuomalaisessa, Pohjalaisessa ja Suomenmaassa 10.12.1996.


Keskustan rivit suoriksi

Hallituksen esitys suurläänien perustamisesta hyväksyttiin eduskunnassa lauantaina asian toisessa käsittelyssä äänin 101-95. Suurimman oppositiopuolueen, Suomen Keskustan kansanedustajat nousivat asiassa ratkaisijan asemaan. He olisivat voineet torjua läänihankkeen etenemisen jo lauantaina ja voivat edelleen tiistaina järjestettävässä asian kolmannessa ja ratkaisevassa käsittelyssä.

Pääministeri Paavo Lipponen kiristi kansanedustajia ennen äänestystä sanomalla, ettei lääniuudistuksen yhteyteen kytkettyjä työvoima- ja elinkeinokeskuksia myöskään perusteta, mikäli läänihanke kaadetaan. Kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva esitti keskustan Mauri Pekkarisen tukemana, että työvoima- ja elinkeinokeskusten perustamisesta päätettäisiin erillisen eduskunta-aloitteen pohjalta. Lipponen tyrmäsi esityksen toistamalla uhkauksen, jonka mukaisesti keskusten perustaminen on kytketty suurlääneihin periaatteella nyt tai ei koskaan.

Lauantain äänestyksessä keskustan 45 kansanedustajasta 9 äänesti hallituksen esityksen puolesta, yksi keskustalainen oli äänestyksestä poissa. Mikäli neljä keskustalaista olisi äänestänyt toisin, läänihanke olisi kaatunut. Sama koskee tietysti myös muiden puolueiden hallituksen esitystä kannattaneita edustajia.

Keskustan varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila syytti sunnuntaina Ypäjällä pitämässään puheessa hallituksen esitystä tukeneita keskustan kansanedustajia "kyläpolitikoinnista", jossa unohdettiin muun Suomen tarpeet sekä keskustan yhteiskuntamalli.

Kaikille äänestyspäätöksessään epävarmoille edustajille, jotka taipuivat pääministerin uhkailujen edessä kannattamaan suurläänien perustamista omien paikallisten intressien pohjalta, ei ilmeisesti selvinnyt riittävän hyvin, ettei kyse ole ainutkertaisesta mahdollisuudesta saada työvoima- ja elinkeinokeskuksia omaan maakuntaan.

On ilmeistä, että esitys erillisestä eduskunta-aloitteesta työvoima- ja elinkeinokeskusten perustamiseksi - jonka hyväksymistä tukisi suuri enemmistö kansanedustajista - on hallituksen lääniuudistusta valmistelleiden, erityisesti hallintoministeri Jouni Backmanin kannalta liian hyvä. Se osoittaa hallituksen harjoittaman osto- ja myyntiliikepolitiikan perusteettomaksi.

Kun eduskunta-aloitteen mahdollisuus selvitetään ja se katsotaan toteuttamiskelpoiseksi, lauantaina suurläänejä pelkästään työvoima- ja elinkeinokeskusten vuoksi kannattaneet voisivat kasvojaan menettämättä äänestää tiistain äänestyksessä suurläänejä vastaan. Tällöin myös koko hanke raukeaa.

Kuten Sirkka-Liisa Anttila sunnuntaina pitämässään puheessa totesi, jos suurläänit toteutuvat keskusta on menettänyt yhden oppositiokauden tärkeimmistä "maalinteko-paikoistaan".

Keskustan poliittisen yhtenäisyyden ja uskottavuuden nimissä puolueen vahvojen miesten ja naisten on nyt koottava voimansa yhteen ja kaadettava hallituksen suurläänihanke asian kolmannessa käsittelyssä. Erityisesti puolueen ja eduskuntaryhmän puheenjohtajien tulee osoittaa vahvaa johtajuutta ratkaisun yhteydessä. Mahdollisia rintamakarkureita tulee rangaista.

PETRI NEITTAANMÄKI
Jyväskylän kaupunginvaltuutettu,
Keskustan K-S piirin vpj., NKL:n K-S piirin pj.


Palautetta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: petrin@jyu.fi