Julkaistu Keskisuomalaisessa 12.9.2002.


Finnair pidettävä suomalaisten omistuksessa

Liikenneministeri Kimmo Sasi toivoi kesällä Keskisuomalaisen haastattelussa, että eduskunta myöntäisi hallitukselle valtuudet myydä kaikki omistamansa Finnairin osakkeet. Valtio omistaa tällä hetkellä Finnairista 58 %, mutta hallituksella on valtuus pudottaa omistusosuus 50,1 %:iin.

Sasin toivomukseen ei tule missään nimessä suostua. SAS:n ilmoitus lopettaa lentonsa Jyväskylän ja Tukholman välillä osoittaa konkreettisesti, mihin joutuisimme liikenneyhteyksien osalta, jos kansallinen lentoyhtiömme myytäisiin ulkomaille.

Kansallisella lentoyhtiöllä on maan sisäisen lentoverkon ylläpitäjänä tärkeä rooli maamme tasapuolisen kehityksen turvaamisessa ja menestyksessä. Kaikki reitit eivät suhteellisen kalliista lipunhinnoista huolimatta ole liiketaloudellisesti kannattavia, mutta niitä on pystytty pitämään yllä muualta saaduilla tuloilla.

Miten nykyisen kaltaisen kattavan reittiverkostomme kävisi, jos päätökset sen säilyttämisestä tehtäisiin jossain maamme rajojen ulkopuolella? Vastaus on selvä: huonosti tai hyvin huonosti. Toisaalta myös liiketaloudellisesti kannattamattomat vuorot voivat olla kansantaloudellisesti kannattavia. Nopeat lentoyhteydet takaavat sen, että moni yritys voi toimia muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla.

Finnairin myynnillä olisi kauaskantoiset seuraukset. Se kiihdyttäisi muuttoliikettä maakunnista etelän keskuksiin. Tämä puolestaan aiheuttaisi yhteiskunnalle yhtiön myynnistä saatuja tuottoja huomattavasti moninkertaisemmat kustannukset.

Finnairin hallituksen puheenjohtaja, valtioneuvos Harri Holkeri, on oikeassa sanoessaan, että Finnairin on toistaiseksi parasta pysyä itsenäisenä yhtiönä. Lentoyhtiöt ovat kaikkialla vaikeuksissa. Niiden osakkeet ovat laskussa, niin myös Finnairin, vaikka se ei kuulukaan huonokuntoisimpien lentoyhtiöiden joukkoon.

Moni yhtiö on joutunut myyntilistalle pakosta. Finnair ei kuulu tähän joukkoon, sillä se on pystynyt pitämään kustannuksensa hyvin kurissa. Toisaalta yhtiön osakkeiden arvo on nyt niin alhainen, ettei sen myynnistä saataisi lähellekään sen todellista arvoa vastaavaa hintaa. Tällaisessa tilanteessa kaupanteossa ei olisi mitään järkeä.

En ylipäänsäkään ymmärrä nykyisen hallituksen jatkuvaa hinkua myydä valtion omaisuutta ulkomaille alennushintaan. Eikö surullisen kuuluisa Soneran umts-seikkailu, jossa suomalaiset veronmaksajat menettivät kymmeniä miljardeja, riitä kokoomus-ministereille?

Suomessa tarvittaisiin nyt järkevää ja kestävää valtionyhtiöpolitiikkaa. Nykyisin myyntilistalle noukitaan milloin mikäkin yhtiö, eikä kokonaisuudesta puhuta mitään. Linjauksia luotaessa ei pitäisi tuijottaa pelkkään rahaan, sillä Finnairin lisäksi myös monilla muilla yhtiöillä on erilaisia yhteiskunnallisia palvelutehtäviä hoidettavanaan.

Nyt onkin tärkeintä pitää huolta pitkän aikavälin kansallisesta edusta. Siksi Suomen nykyisen hallituksen lyhytnäköinen markkinavetoinen omistajapolitiikka ei ole viisasta.

PETRI NEITTAANMÄKI
kansanedustaja,
Jyväskylä